בסוכרייה של דבורים

בסוכרייה של דבורים היא משל המספר את חייו של Vivene ו פלורין, שני דבורים מאכלס מיל, כפר מדהים, שבו הכל מושלם. באמצעות טיול בעולם הפנטזיה של הילד יכול לקבל בין בהרמוניה עם הטבע.

דבורי הסיפור הזה מלמד על יזמות, עבודת צוות, כבוד וחשיבות החיים בהרמוניה עם הטבע, אזהרה לנו את חשיבות העסקת החינוך של ילדינו, הערכים של עבודה ולימודים, כלי מהותה אציליים לצמיחה אישית וקולקטיבית.