Fazendinha

פלישיה היא ילדה קטנה מאוד חכמה שאוהבת צמחים ובעלי חיים. למסע מרתק לאוצר לורד Zicão, הנאה ולמידה הולכים יחד כאשר הילדה הקטנה המוזרה הזאת וחבריו לחוות את נפלאות החיים במדינה. הכל חדש לילדים אלה של העיר הגדולה.

כדי להשלים, "ביו" מוצגים עם לקח אמיתי על אוכל והם מבינים את הצורך לשמור על הרמוניה עם הטבע.